images
images

Tüplü tıbbi gaz santralleri hastanedeki medikal gaz ihtiyacının karşılanması ve sistemin devamlılığını sağlamak için için kurulan sistemlerdir.

Tüplü tıbbi santraller medikal gaz tesisatında genel olarak Oksijen (O2), Azotprotoksit (N2O), Karbondioksit (CO2) , Azot (N2) Karışım (MIX) vs. gibi medikal gaz ihtiyacını karşılamak için kurulur. HTM 02-01 ve TS EN ISO 7396-1 standartlarındaki esaslara göre santral kurulumu yapılır.

Medikal gaz temininde Sistem biri asıl biri yedek olmak üzere iki bölümden oluşur. Basınç değeri kritik seviyeye düştüğü takdirde ikinci sistem otomatik olarak devreye girer ve böylece süreklilik sağlanmış olur.

Tek tüp veya tüp demeti kümeleri haricinde tek yönlü valf, tüp veya tüp demeti ile manifold arasındaki esnek her bir bağlantının manifold ucuna monte edilmelidir.

Tüp veya tüpler ile ilk basınç düzenleyici arasına gözenek boyutu 100 mikrondan daha büyük olmayan bir filtre yerleştirilmelidir.

Her bir tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantı ISO 21969 a uygun olmalıdır. Metal olmayan esnek bağlantılar kullanılmamalıdır.

Besleme sistemi içine yerleştirilen bütün tüplerin her birinin devrilmeye karşı koruyacak önlemler alınmalıdır. Tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantılar bu amaç için kullanılamaz.

Tüplü Medikal Gaz Santrallerine ait üzerinde bulunan dijital alarm paneli ile görsel ve sesli olarak izlenebilmektedir. Dijital santraller istenildiği taktirde otomasyana uyumlu olma özelliği ile otomasyon sistemine bağlanabilmektedir.